Refusion af udgifter

Anmeldelse af klubkontingent
Online formular til Anmeldelse af klubkontingent

Kørsel- og rejsegodtgørelse
Er du fagligt aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening eller ansat funktionær, kan du få dækket merudgifter ved rejse og møder i forbindelse med faglige aktiviteter og arbejde. Der ydes ikke diæter ved rejser (møder) uden overnatning.

Her kan du hente og udskrive relevant udbetalingsbilag. Bilaget skal underskrives, inden det sendes til Dansk Socialrådgiverforening.