Uden for nummer 27

Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde

14. årgang, 2013Mette Jessen:

Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv
Artiklen handler om nogle af de problemstillinger og udfordringer, som unge med et handicap møder i kontakten med kommunen ved overgangen til det 18. år. Artiklen er skrevet ud fra et borgerperspektiv i forhold til de problemstillinger som Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) bliver præsenteret for, når forældre eller pårørende til de unge ringer for at få rådgivning.
 

Janne Seemann og Mariane Johansen:

Unge i organisatorisk grænseland - organisering, samarbejdsstrategier, tillid og ledelse
Artiklen tager afsæt i konkrete organisatoriske grænsefladeproblematikker for 18-årige udsatte unge. Svære betingelser for et nødvendigt tværgående samarbejde præger de allerfleste socialforvaltninger internt og eksternt.
Organisationssociologiske tilgange tilbyder forståelser af overgangsproblematikker på tværs af organisationer, sektorer, faggrupper og politiske niveauer. Der sættes særligt fokus på såkaldt under- og overorganiserede grænseflader; på behovet for konstruktive samarbejdsstrategier og behovet for tillid - ligesom der argumenteres for nødvendigheden af mere grænseoverskridende, tværgående ledelse.


Stine Tankred Luckow:

Udsatte unge i overgange til voksenlivet
Artiklen tager afsæt i en konkret efterværnsprojekt. Den undersøger, hvad der skal til for at skabe en god overgang for anbragte børns indgang til voksenalderen – et skifte, der kan være både brat og kritisk.


Pernille Lykke Dalmar:

Unge i udsatte positioners transition til voksenlivet
Denne artikel handler om lovgivningens betydning for unge i udsatte positioners transition til voksenlivet. Artiklen vil sætte fokus på sammenhænge mellem de forskellige love, der regulerer kommunens sociale-, forsørgelses-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats. Artiklen gennemgår, hvilken betydning kontanthjælpsreformen og socialtilsynsreformen, der begge træder i kraft den 1. januar 2014, kommer til at have for gruppen af unge i udsatte positioner.
 

 

 

 

Læs hele bladet

Uden for nummer 27

Læs bladet online