Socialrådgiveren nr. 20 - 2008

19. november 2008

Anerkendelse hjælper kræftramte videre
Kræftramte føler sig krænkede og mistænkeliggjorte i mødet med jobcenteret. Anerkendelse er første skridt til rehabilitering, lyder en socialrådgivers opråb til egen faggruppe.
Læs mere

 

Kræftramte jages i job
Et fornærmende og uprofessionelt forløb – og et stort ressourcespild, kalder en tidligere kræftramt sit møde med jobcenteret, da senfølger tvang hende ned i arbejdstid.
Læs mere

 

Regel-rytteri gør ansatte til robotter
Politikernes kontrolmani i den offentlige sektor er et vildspor. De ansatte gør kun det, de bliver målt på, i stedet for det, som er vigtigt og rigtigt. Det perverterer måden at arbejde på, vurderer samfundsforsker Verner C. Petersen.
Læs mere

 

Markant flere selvmordsforsøg blandt piger
Antallet af unge piger, der forsøger selvmord, er firedoblet i løbet af 13 år. Per Straarup Søndergaard sætter fokus på emnet i bogen ”Skrig og fred”.
Læs mere

 

Kvoteflygtningene får en bedre start
Det såkaldte ‘før-rejse-kursus’ giver de udvalgte kvoteflygtningene et indblik i Danmark og danske forhold. Det hjælper både flygtningene og kommunerne, men det sikrer ikke i sig selv en bedre integration, påpeger socialrådgiver, der er med i Zambia for at forberede flygtningene på deres nye liv.
Læs mere

 

Jeg er først tryg, når flyet letter
Glæden vil ingen ende tage for de 128 flygtninge, som er samlet i Lusaka, Zambia for at blive introduceret til danske forhold, før de skal starte et nyt liv i Danmark. Men det bekymrer dem, at de stadig ikke kender datoen for rejsen til Danmark.
Læs mere

 

Danmarkshistorie med menneskelig stemme
Den lille bog “Velfærdssamfundets sociale pionerer” sætter med citater fra ti socialrådgivere, der praktiserede fra 1945 og til slutningen af 1950’erne, stærke billeder på socialrådgivernes udfordringer dengang – og nu.
Læs mere

 

Ulrik Frederiksen ny næstformand
Ulrik Frederiksen har ved kampvalg vundet posten som ny næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.
Læs mere

Debat
Læs debat

 

Kø ved lokummerne
Læs leder

Læs hele bladet

Socialrådgiveren nr. 20 - 2008