EmediateAd
EmediateAd

Barnets reform

Folketinget vedtog i juni 2010 loven om Barnets Reform, og Dansk Socialrådgiverforenings forslag om færre stive regler og mere tidlig indsats har sat sit tydelige præg på reformen.

Barnets Reform skal - som det hedder i aftalen - sikre en indsats med fokus på tidlig indsats, trygge rammer, barnets tarv og kvalitet i indsatsen. Og der er lagt vægt på, at reformen ikke medfører yderligere bureaukrati i kommunerne. Tværtimod indeholder loven forenklinger af reglerne på området.

Det drejer sig blandt andet om paragraf 50-undersøgelser, hvor socialrådgivere fra 1. januar 2011, hvor loven trådte i kraft, kan lave én samlet undersøgelse og handleplan for flere børn i samme familie frem for som tidligere, hvor der skulle laves en undersøgelse på hvert enkelt barn. Det er nu også muligt at iværksætte foranstaltninger, før paragraf 50-undersøgelsen er afsluttet.
 

Tidlig indsats - men hvordan?
Misbrug, sygdom og kriminalitet præger den barndom, anbragte børn har med i bagagen. Barnets Reform skal forbedre vilkårene for udsatte børn og unge. Det store spørgsmål er: Hvordan? Et helt nummer af Socialrådgiveren (oktober 2009) sætter fokus på Barnets Reform.
Læs mereHånd om Alle Børn

Projektet Hånd om Alle Børn er afsluttet og hjemmesiden alleboern.dk er lukket. Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening stod sammen for projektet, der skulle styrke samarbejdet mellem lærere og socialrådgivere om støtten til udsatte børn i skolen. Hvis du er interesseret i nogle af de dokumenter, der lå på hjemmesiden, eller i øvrigt er interesseret i at høre om projektet eller i at få pjecen ’Håndgreb i samarbejdets svære kunst’, så kan du kontakte socialpolitisk koordinator Henrik Egelund Nielsen på adressen hen@socialrdg.dk.


Svensk reform

Også i Sverige lægges der op til en reform af indsatsen over for udsatte børn og unge. Blandt de mange forslag nævnes, at et anbragt barn bør have sin egen sagsbehandler, som besøger barnet mindst fire gange om året.

Læs det svenske reformudspil