Forhandlere lægger op til debat

Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation kommenterer de fire OK13-målsætninger

Sidst opdateret: juni 2012

 

Ulrik Frederiksen, næstformand
Lokale lønforhandlinger skal sikre reallønnen
- Det er vigtigt at sikre reallønnen, hvilket dog kan vise sig at blive vanskeligt at få igennem. Vi bliver også nødt til at se på, om den lønmodel, vi har i dag, er den rigtige. Siden ny løn blev indført, har vi formået at sikre medlemmerne en god lønfremgang via de lokale forhandlinger. Ved OK11 blev der ikke afsat nye midler til lokal løndannelse, og det er vanskeligt at se, at der kommer midler ved OK13.
- Kernen ved OK13 er for mig at se at sikre den nuværende reguleringsordning, og at der kommer generelle lønstigninger for dermed at tilgodese alle medlemmer, når nu midlerne er knappe. Og så er det værd at diskutere, om der skal afsættes midler til at hæve pensionsprocenten, selv om det kan være en omkostningsfuld affære.
 

Majbrit Berlau, formand i Region Øst:
Arbejdspladsen skal indrettes på nye måder
- Vores arbejdsmiljø presses i disse år. Stress og lange sygemeldinger er noget, som de fleste af os har mødt - enten hos os selv eller en kollega. Samtidig er vold og trusler en stigende risiko i vores fag. Derfor skal arbejdsgiver forpligtes på, at arbejdslivet og arbejdspladsen skal indrettes på nye måder - i dag, men også fremover.
- Vores kommende og yngre kollegaer skal ifølge tilbagetrækningsreformen arbejde, til de er over 70 år gamle. Og de færreste kan holde 50 år med det arbejdstempo og pres, vi har i dag. Så det handler i høj grad om at få arbejdsgiver til at forstå, at der skal drastiske ændringer til, hvis vi skal have et sundt arbejdsliv.  Det er vel ikke for meget forlangt at have et sundt arbejdsliv som socialrådgiver, når vi fremover skal til at fejre 50 års jubilæum i faget, inden vi kan gå på pension.
 

Anne Jørgensen, formand i Region Syd:
Bedre vilkår for efteruddannelse
Der er stort set ikke budgetter til efteruddannelse ude i kommunerne længere. Derfor bør vi have et krav om mere efteruddannelse med i Dansk Socialrådgiverforenings forhandlinger. Men skal vi selv bidrage med midler via overenskomsten, eller skal efteruddannelse udelukkende være arbejdsgiverbetalt?
- Via overenskomsten har vi krav på, at kompentenceudviklingsplanen skal være skriftlig, og den skal aftales  en gang om året. Det er nogle udmærkede ”håndtag”, men på trods af det får socialrådgiverne for lidt efteruddannelse. Vi skal have fokus på vilkår for efteruddannelse.  Skal der eksempelvis være vikarmidler for at undgå, at det bliver dobbeltarbejde at tage en diplomuddannelse både for den, der tager uddannelsen og kollegerne, der uden vikarmidler skal løbe dobbelt så stærkt, mens man er væk?
 

Mads Bilstrup, formand i Region Nord:
Medarbejdere skal inddrages i strategiske spørgsmål
- Ledelsen overhører i stigende grad tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne rundt om på arbejdspladserne. Det er et kæmpe problem, fordi inddragelse af medarbejdervalgte tillidsfolk er med til at sikre løsninger med klangbund blandt de ansatte. Og hvor der er klangbund, er der også øget effektivitet, mere engagement og et bedre arbejdsmiljø.

- Og inddragelse af medarbejdere skal ikke bare ske, når der skal skiftes kaffemaskine eller indholdet i frugtkurven skal diskuteres. Det er afgørende, at medarbejderne via de tillidsvalgte inddrages også i de taktiske og strategiske spørgsmål, som i den grad påvirker medarbejdernes arbejdsglæde og faglighed. Og det er vigtigt, fordi ledere og ansatte i det offentlige har den fælles opgave at skabe bedst mulig velfærd for borgerne
 

TR'ere om OK13

Se video med tillidsrepræsentanternes bud på krav til OK13.

Seneste OK-resultat