Socialrådgiveren nr. 7 - 2012

19. april 2012

Regeringen svigter langtidssyge
Tre ud af fire socialrådgivere vil beholde loftet på sygedagpenge. Dermed erklærer de sig uenige i regeringens forslag om at fjerne det omstridte loft. Socialrådgiverne frygter store menneskelige konsekvenser, hvis regeringen gør alvor af planerne.
Læs mere

Loftet på sygedagpenge gjorde mig rask
Rie føler sig stadig syg, da en socialrådgiver presser hende til at søge job. Men arbejdet viser sig at være en vej ud af sygdommen, og hun har i dag fået selvværdet og den faglige stolthed tilbage.
Læs mere

Vi kan gøre det bedre
Evidensbaserede metoder og en form for certificering af opholdssteder for børn og unge er blandt punkterne på socialminister Karen Hækkerups dagsorden til en socialreform. Men først og fremmest inviterer hun til debat om de store linjer i socialpolitikken: Hvad kan vi gøre bedre, og hvordan prioriterer vi?
Læs interview

For få børnesamtaler og tilsynsbesøg
Undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunernes tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet halter. Det er ikke godt nok, siger minister. Socialrådgivernes formand er enig, og efterlyser fokus på arbejdsvilkår og klare retningslinjer.
Læs mere

Klager tages i opløbet
I Center for Børn og Unge i Furesø Kommune ringer socialrådgiverne straks til de borgere, der klager. Det giver tilfredshed både hos borgerne og medarbejderne.
Læs mere

Man må ikke krænke nedad
Ansvaret for “at opføre sig ordentligt”, så der ikke opstår konfrontationer mellem borgere og personale ligger alene hos de ansatte, mener psykolog Bo Hejlskov Elvén. Han opfordrer til at se relationen mellem borger og socialrådgiver som uligeværdig, fordi det kan forebygge problemerne.
Læs mere

Hvilken ”dokumenteret effekt” taler vi om?
Socialministeren vil indføre fire faste metoder på børneområdet. Dokumentationen for, at netop disse fire værktøjer virker, er spinkel – og en af dem er i øvrigt slet ikke en metode.
Læs kommentar

Kan man synes for godt om borgerne?
Fænomenet om at kunne lide noget eller nogen for meget er velkendt. Men jeg har spekuleret over, om det også gør sig gældende i socialt arbejde? Kan vi komme til at kunne lide borgerne for meget?
Læs Tanker fra praksis

Ja tak til varighedsbegrænsning på sygedagpenge
Flere syge i længere tid og samfundsøkonomien får et skud for boven. Det bliver resultatet, hvis regeringen afskaffer varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, mener Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
Læs 5 hurtige

En ny socialpolitisk fortælling!
Læs leder
 

Hent bladet som pdf

Socialrådgiveren nr. 7 - 2012

Læs bladet online