ENDELIG et reformudspil!

Socialrådgiveren nr. 5, 15. marts 2012

Af Bettina Post, formand

Så kom der langt om længe hul på reformerne. Hold op hvor måtte vi vente på den førtidspensionsreform! Faktisk var det allerede en del af regeringsgrundlaget “Mulighedernes samfund” fra november 2007, at der skulle “iværksættes en ny, aktiv forebyggende indsats på førtidspensionsområdet” med det mål “at begrænse antallet af blandt andet unge med psykiske lidelser, der ender på førtidspension”. Ak ja. Bekymringerne er velkendte, og diskussionerne om hvad der kan og bør gøres for at minimere dem, har fyldt i den politiske debat og i mediebilledet i mere end fire år. Den nuværende beskæftigelsesminister var op til offentliggørelsen af udspillet så meget i vælten på alle kanaler med små dryp af, hvad vi kunne forvente, at det føltes som noget af en forløsning, da udspillet endelig blev offentliggjort.

Og hvad kom der så? Individuelt tilrettelagte, tværgående ressourceforløb som skal have en varighed på max. fem år. Yes! Én gennemgående sagsbehandler, der er borgerens kontaktperson gennem hele forløbet. Yes! Den gennemgående sagsbehandler har myndighedskompetence. Yes! Tværfaglige rehabiliteringsteams i alle kommuner, som skal have ekspertise inden for beskæftigelse, social, sundhed og uddannelse. Yes! De tværfaglige rehabiliteringsteams skal stå for visitationen til ressourceforløbene. YES! Så langt ligner reformudspillet til forveksling de forslag, som Dansk Socialrådgiver er kommet med. Rigtig godt!

Mangler en vigtig detalje
Så er der den del, der handler om, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal kunne få førtidspension. Det giver jo fornuftigvis ikke mening at sætte alder på, hvornår man kan få brug førtidspension. Dog er der nævnt flere afgørende undtagelser. Hvis der slet ikke er nogen arbejdsevne, og det er helt oplagt, at den ikke kan skabes, kan der stadig tilkendes førtidspension. Øvrige personer, som er under 40 år, skal igennem et ressourceforløb, og er der efter eksempelvis et femårigt forløb ikke sket nogen udvikling i arbejdsevnen, skal der tilkendes en førtidspension. Også selv om rehabilitanten kun er 25 år gammel. Dette er en vigtig detalje, der er afgørende for, at vi kan bakke op om forslaget.

Og så er der ydelsen, som ifølge udspillet skal være den samme, som den man kom fra. Dog minimum 60 procent af dagpengeniveauet. Dette er en stor knast i udspillet, Jeg havde gerne set, at den landede på dagpenge- eller ledighedsydelsesniveau. Til gengæld bliver den ikke formue- og ægtefælleafhængig, og det er et lille plaster på såret, som forhåbentlig kan forhindre sygemeldte i at falde i “kontanthjælpshullet”, hvis de kan visiteres til et ressourceforløb.

Vi kan glæde os til arbejdet
Der afsættes 300 mio. til implementering af reformen, herunder til uddannelse af medarbejderne i jobcentrene. Også her kan vi kippe med flaget, og vi arbejder allerede for, at der kommer et “rehabiliteringsmodul” ind i beskæftigelsesdiplomen.

Nu skal reformudspillet igennem svære politiske forhandlinger, hvor meget kan nå at ændre sig, ikke mindst fordi der er forlig på området med Venstre og Konservative. Der har dog allerede vist sig gode viljer hos disse to partier og hos Dansk Folkeparti, som gerne vil ind i forligskredsen, så det bliver spændende at se, hvor de kan lande det hele. Hvis store dele af det kommer igennem, kan socialrådgiverne godt glæde sig. Det vil sikre os en helt ny og offensiv position ift. rehabilitering, og vi kan igen begynde at arbejde helhedsorienteret med de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet.

Jeg er rigtig glad for at kunne bakke op om et samlet set godt førtidspensionsreformudspil.

Du kan læse hele Dansk Socialrådgiverforenings forslag her.

Læs også artikelen DS bakker op om førtidspensionsreform.