Kære søde Julemand

Socialrådgiveren nr. 18, 24. november 2011

Socialrådgiver Lone Munkeskov fra jobcentret i Gentofte Kommune skriver fast klumme fra beskæftigelsesområdet.

Tekst Lone Munkeskov

Ønskesedlen kommer lidt tidligt i år. Men jeg har lært, at det er vigtigt at være tidligt ude, for sidste år fik jeg ønsket om et par støvler for sent af sted og fik i stedet en dyne. Og faktisk har min Netto allerede juleknas på hylderne.

Først og fremmest tak fordi du allerede har lovet mig en gave. Jeg glæder mig til, at starthjælpen stopper, så hjælpen kan starte. I din position ved du, at det aldrig er rart at gøre folk kede af det ved at give dem uretfærdige og små gaver. Og jeg glæder mig til, at hverken jeg eller mine kollegaer skal sige: Værsgo her er 6.472 kroner før skat, som du skal leve for den næste måned. Ja også måneden efter. Nej, jeg kan ikke hjælpe med udgifter til tøj. Nej, heller ikke til et køleskab, det skal du selv betale ud af din hjælp. Og nu skal du altså fokusere på job og din behandling.

Og så har jeg bare lige et par små ønsker mere:
Flere jobs og socialt ansvar. Tænk hvis der faktisk var arbejde til mine borgere derude. Og tænk hvis virksomhederne ude i det ganske land kunne bruge de ressourcer, som jeg ser hos dem. Tænk hvis de kunne se, at hvis vi alle sammen var lidt mere rummelige, så kunne vi måske spare penge på de offentlige udgifter og gøre borgerne så glade for, at de også passer ind i samfundet. Det er jo så ærgerligt, at vi bruger tid og penge på at skabe forandring hos borgerne, hvis der ikke er plads til dem, og forandringen ikke også sker derude på arbejdsmarkedet. Tænk, hvis du selv forberedte julegaver hele året, og så kom juleaften aldrig …

Gør heller ikke forskel på nisser
Mit allerstørste ønske i år er, at du vil kigge på Danmarks fremtid med julens kærligste øjne. De unge.

En ung under 25 år med ADHD og misbrug kan have lige så meget brug for den høje ydelse af kontanthjælp, som de med borderline. Jeg synes, at det er uretfærdigt at skelne på den måde, som vi gør i dag, hvor kun nogle få diagnoser berettiger til den høje ydelse. Og det tror jeg også, at du synes, når du tænker dig om. Du ville jo heller ikke skelne mellem dine nisser med særlige behov.

Uddannelse er vigtig, og jeg ved, at du er enig. Derfor ville det være en god ide, hvis du så på den nye bestemmelse fra april 2011, hvor revalideringssatsen for unge under 30 år blev nedsat til samme sats som kontanthjælp. Når du har kigget på den, håber jeg, at du dropper den. For nu betyder en revalidering ikke ekstra penge til de unge til at kompensere dem for deres begrænsninger i arbejdsevnen. Faktisk får de mindre, end da de modtog kontanthjælp, fordi de sjældent har langt nok til uddannelsesstedet til at kunne få hjælp til transport.
Og nu hvor jeg er i gang, så vil jeg også gerne have mere i løn og færre sager.

Tak søde Julemand!
Kærlig hilsen
Lone (som har været en sød socialrådgiver i år)

Om Lone Munkeskov
Ansat i Gentofte Kommunes jobcenter.
Uddannet socialrådgiver i 2006.
Under studiet arbejdet i Kriminalforsorgen som personundersøger og frivilligt i en organisation for unge ensomme.
Tilsynsførende i Kriminalforsorgen i Friheden fra 2006-2008.
Ansat til rådgivning og udbetaling af ydelser i Gentofte Kommune, 2006.
Uddannet fagjournalist, Journalisthøjskolen i Århus. 2009.
Ansat i Gentofte Jobcenter med matchgruppe 2 og 3, 2010.

Fokus på beskæftigelse

Dansk Socialrådgiverforening har i den kommende tid særligt fokus på beskæftigelses-området.

DS ønsker en reform ud fra følgende seks pejlemærker:
Væk med overflødig kontrol af de ledige, aktivering skal være meningsfuld, friere hænder til kommunerne, a-kasserne skal tildeles en ny rolle i den første ledighedsperiode, arbejdsmarkedspolitikken tilbage på dagsordenen – og endelig mindre bureaukrati og detaillovgivning.