Overenskomstforhold og medlemskab af DS

Alle socialrådgivere – også socialrådgivere med en akademisk overbygning - kan være medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening og dermed også af faggruppen for akademiske socialrådgivere.

Offentligt ansat
Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster på det offentlige område dækker uddannede socialrådgivere, herunder også socialrådgivere med en akademisk overbygning.

Det er overenskomstparten der forhandler og indgår aftaler om dine løn- og ansættelsesvilkår og dermed kan varetage dine interesser. Er du ansat på en af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster vil et medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening derfor sikre dig interessevaretagelse af dine arbejdsforhold.

Socialrådgivere med Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, cand.soc., og socialrådgivere med en masteruddannelse er omfattet  af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster.
Socialrådgivere med andre kandidatuddannelser er som udgangspunkt omfattet af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster, men kan i visse tilfælde være omfattet af en AC-overenskomst. AC-overenskomsterne dækker ansatte med bestemte akademiske uddannelser, som er ansat i stillinger, der forudsætter en akademisk uddannelse. Således er socialrådgivere med en cand.scient.soc., som er ansat i stillinger, der forudsætter en akademisk uddannelse omfattet af AC-overenskomsten. Dansk Socialrådgiverforening har indgået en grænse– og samarbejdsaftale med DJØF, der indebærer, at denne gruppe kan være medlemmer i både Dansk Socialrådgiverforening og DJØF uden at betale dobbelt kontingent.

Socialrådgivere med en cand.scient.soc, der er ansat i stillinger, som ikke forudsætter en akademisk uddannelse, er omfattet af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster.
 
Privat ansat
Dansk Socialrådgiverforening har også en række overenskomster på det private område, som dækker socialrådgivere og socialrådgivere med en akademisk overbygning.

På det private område kan socialrådgivere, herunder socialrådgivere med en akademisk overbygningsuddannelse, være ansat på en overenskomst, som en anden organisation har indgået. Er du ansat på en anden organisations overenskomst, har du mulighed for at være passivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Passive medlemmer kan samtidig være medlemmer af Faggruppen for Akademiske Socialrådgivere.

Er du ansat på individuel kontrakt inden for det private område, kan du som aktivt medlem få hjælp til dine individuelle løn- og ansættelsesvilkår i Dansk Socialrådgiverforening. Det kan fx være sparring eller forhandling af ansættelseskontrakten eller bistand i forbindelse med en afskedigelse.

Ring på 33 38 61 76, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om medlemskab i Dansk Socialrådgiverforening.

Er du ikke allerede medlem, kan du melde dig ind via selvbetjeningen.
 

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem 

Mød fagfæller

I DS kan du engagere dig i forskellige medlemsgrupper.

Medlemsgrupper