Socialrådgiveren nr. 15 - 2011

6. oktober 2011

Tema: Hvor frivillige er de frivillige?
Supplement eller erstatning? Der er i øjeblikket meget fokus på at tiltrække frivillige hænder til det sociale område. Men løfter de kvaliteten i velfærdsydelserne eller ender de med at blive leverandører af den?
Læs mere

Tema: En glidebane, der bekymrer
Kommunerne har set fidusen med de frivillige og kan med spareperspektivet blive lidt for kreative. Men både Frivilligt Forum og de frivillige forsøger at trække stregen. Også DS er på dupperne.
Læs mere

Tema: Frivillige gør ledige klar til beskæftigelse
Fire ud af ti jobcentre benytter frivillige organisationer til at vejlede og opkvalificere ledige. I Syddjurs Kommune betyder samarbejdet med en frivillig café, at flere er kommet i gang med arbejde eller uddannelse.
Læs mere

Tema: Socialrådgivere er glade for de frivillige
Hvor udbredt er brugen af frivillige i socialt arbejde, og udgør frivilligt arbejde en trussel mod kvaliteten i socialt arbejde? Det har vi spurgt en række socialrådgivere om.
Læs mere

”Du har ret til et liv uden vold“
Tusindvis af kvinder og børn lever hver dag med vold og trusler, som kan traumatisere dem, hvis de ikke får hjælp. En række kommuner har i fire år arbejdet med at udvikle indsatsen for disse familier.
Læs mere

Seks krav til ny velfærd
Offentligt ansatte har ambitioner om at skabe velfærd af høj kvalitet. 700 af dem mødtes til en konference og formulerede krav til fremtidens politik.
Læs mere

Jeg kan ikke flytte bjerge
Socialrådgiver Lone Munkeskov skriver fast klumme fra beskæftigelsesområdet. Denne gang har hun en optur, for en dag sad en klient og ventede. Og var klar til at komme i jobtilbud ...
Læs Lones klumme

Afskaf den sorte liste
Vi skal have genoprettet sociale garantier og strukturer, som giver mening og hjælper både borgere og ansatte i kommunerne. To medarbejdere fra Settlementet giver gode råd til den nye regering.
Læs kommentar

Børnesamtaler – rettighed, pligt eller overgreb?
Lad de børnesagkyndige debattere, hvor meget “det kompetente barn” selv skal tage stilling til, så de børn, der svigtes af deres forældre, ikke også svigtes af det offentlige.
Læs kommentar

Nedlæg ikke regionerne nu
Vi må først vide, hvad der virker og hvad der ikke virker ved den nuværende struktur, siger Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
Læs mere

Bevar jobcentrene i kommunerne
Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening er enige om, at beskæftigelsesområdet ikke bør blive splittet op.
Læs mere

Gode offentlige lønninger er en god ting
Nogle offentlige ledere får for høj en løn, har det lydt i debatten. Men en god løn til offentlige ledere er en nødvendighed, mener Erik Lohmann-Davidsen.
Læs 5 hurtige

Debat
Læs debat

Kære finansminister
Læs leder
 

Hent bladet som pdf

Socialrådgiveren nr. 15 - 2011

Læs bladet online