Seniorsektionen


Seniorsektionens bestyrelse 2013, fra venstre: Anne Kirstine Thomsen, Eva Hallgreen, Benthe Stig, Jørgen Kunstmann, Lise Madsen, Erik Lund og Anita Barfod

Når du går på efterløn, alderspension eller førtidspension, kan du fortsætte dit medlemskab af DS (jf. DS’ love § 3, stk. 5). Gennem seniorsektionen bevarer du tilknytning til faget og fagfæller. Du får nedsat kontingent og modtager Socialrådgiveren samt mulighed for at deltage i en række arran-gementer. Seniorsektionen er en del af Dansk Socialrådgiverforening og har i begyndelsen af 2009 godt 600 medlemmer på landsplan. Sektionen får økonomisk tilskud fra DS, som dækker en del af udgifterne.

I hver af de tre regioner afholdes ca. fire arrangementer om året. Der udsendes direkte informationer om arrangementerne til interesserede seniormedlemmer, og desuden annonceres de i bladet. Arrangementerne omhandler typisk sociale og kulturelle emner. Nogle arrangementer er gratis. For andre betales et deltagergebyr. Der er mulighed for at få transporttilskud til deltagelse i andre regioners arrangementer.

Seniorsektionen har en landsdækkende bestyrelse, som står for tilrettelæg-gelse af årsmøde i maj, hvor også generalforsamlingen afvikles. Herudover har bestyrelsen ansvaret for sektionens samlede økonomi, kontakten til DS og lignende.

Generalforsamlingen indeholder selvfølgelig aflæggelse af beretning, økonomi, forslag, valg osv. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer søges så vidt muligt valgt sådan, at der fra hver af de tre regioner er et bestyrelsesmedlem. Det giver en tydelig og vigtig forbindelse mellem det landsdækkende og det regionale.

I hver region koordinerer det regionale bestyrelsesmedlem aktiviteterne. Typisk sammen med en initiativgruppe. Her har alle seniormedlemmer mulighed for at være med – enten gennem forslag til arrangementer eller gennem deltagelse i initiativgruppen. Der er vide muligheder for at få virkeliggjort sine ideer – og endda få økonomisk tilskud til en god ide. Fællesnævneren er at skabe rammer for at mødes og opleve sammen med andre socialrådgiverseniorer.

Anita Barfod
formand
 

 


Formand for Sektionen
Anita Barfod
Tlf.: 21 42 42 60
Send e-mail til Anita

Vedtægter

Læs vedtægter for Dansk Socialrådgiverforenings Seniorsektion.
Læs vedtægter (pdf.)