Medarbejdere i Region Nord

Kontor i Aarhus

 

 

Kontorleder
Per Vagnby
Tlf.: 61 22 19 12 / 87 30 91 91 (omstilling)

Konsulent
Lis Pedersen
Tlf.: 30 70 91 93 / 87 30 91 91 (omstilling)

Arbejdsmiljøkoordinator og vidensperson for Region Nord
De ansatte på uddannelsesinstitutioner
Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
Underviseropgaver

Konsulent 
Nils Henrik Hald
Tlf.: 40 32 11 34 / 87 30 91 91 (omstilling)

Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. afskedigelse og rekruttering af stud, Underviseropgaver

Konsulent 
Ole Hervik
Tlf.: 61 22 01 29 / 87 30 91 91 (omstilling)

Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. Ulovlig praksis

Konsulent
Poul Erik Karvonen
Tlf.:  30 70 91 90 / 87 30 91 91 (omstilling)

Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. lederne
Underviseropgaver

Kontor i Aalborg

 

Konsulent
Lene Larsen
Tlf.: 51 20 44 30 / 87 30 91 91 (omstilling)


 

Konsulent
Jens Bødker 
Tlf.: 22 40 69 38 / 87 30 91 91 (omstilling)

De privatansatte
Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. privatansatte

Konsulent 
Susanne Futtrup
Tlf.: 30 34 50 90 / 87 30 91 91 (omstilling)


Kontor i Holstebro

 

Konsulent
Lars Gadegaard
Tlf.: 21 72 34 67 / 87 30 91 91 (omstilling)

Underviseropgaver
Tovholder/Vidensperson/deltager i fagligt netværk vedr. løn og OK 

Konsulenthjælp

Har du brug for konsulenthjælp, kan du kontakte din konsulent i Region Nord.
Find konsulent

Din TR

Din tillidsrepræsentant kan bl.a. hjælpe dig med spørgsmål om løn og arbejdsmiljø.
Find TR