Reallønnen sikret i 2012

Socialrådgiveren nr. 5, 17. marts 2011

Et fornuftigt resultat i en økonomisk vanskelig situation, siger næstformand Ulrik Frederiksen om det dugfriske overenskomstforlig, der sikrer reallønnen i 2012, ekstra tillæg til socialrådgivere på grundløn 31 og tiltag, der styrker den faglige udvikling. Han anbefaler medlemmerne at stemme ja. Sidste frist er 4. april.

Tekst Birgitte Rørdam

En smal aftale, men den bedst mulige efter omstændighederne. Sådan bliver det to-årige overenskomstforlig betegnet af næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Ulrik Frederiksen.

– Med så få penge på bordet har vi måttet foretage nogle rigtig svære prioriteringer, fordi der simpelthen ikke var plads til at lave noget fornuftigt for alle. Med det fælles KTO-forlig kunne vi heldigvis sikre 2,65 procents lønstigning til alle vores kommunalt ansatte medlemmer og 2,61 procent til dem i regionerne. Dermed vil købekraften sandsynligvis være sikret i 2012. Og med forliget, som indebærer en nul-løsning det første år, har vi samtidig betalt af på vores gæld fra reguleringsordningen, siger han.

For socialrådgivere i kommuner og regioner er der aftalt cirka et halvt løntrin ekstra for alle på grundløn 31, fortsætter Ulrik Frederiksen.

– I forhandlingerne om vores egne midler, valgte vi at løfte den lavest lønnede gruppe af socialrådgivere, som også er den gruppe, der har haft den laveste lønudvikling i den forgangne periode. Langt de fleste penge er brugt på procentvise stigninger til alle, så vi prioriterede at sikre lidt mere til den lavest lønnede gruppe.

Seniorordninger og tryghedsaftaler
Men også mere bløde elementer som seniorordninger er med i forliget, og det er Ulrik Frederiksen godt tilfreds med.

– Seniorordningerne er blevet permanente. Og så har vi på det kommunale område fået oprettet en tryghedspulje. Aftalen indebærer, at afskedigede medarbejdere kan søge op til 10.000 kr. fra puljen, som de kan bruge til for eksempel kompetenceudvikling eller karriere-sparring. Jeg havde gerne set, at der også var aftalt tryghedsordninger på det regionale område, men både økonomi og vilje manglede fra arbejdergiverside.

Styrker faglig udvikling
Dansk Socialrådgiverforening er også blevet enig med KL (Kommunernes Landsforening) og RLTN (Regionerne) om forskellige tiltag, der skal styrke socialrådgivernes faglige udvikling.

– I erkendelse af den økonomiske krise, har målet blandt andet været at sikre bedre rammer for socialrådgiveres faglige udvikling i form af kompetenceudvikling, som vi ved har stor betydning for socialrådgivere i dagligdagen. Vi har ikke fået de håndfaste rettigheder, vi ønskede, men har eksempelvis aftalt et personalepolitisk projekt om rekruttering og fastholdelse af nyuddannede i kommunerne, og et personalepolitisk projekt om supervision som udviklingsværktøj i regionerne, forklarer han.

Vigtigt at stemme
Alt i alt en fornuftig aftale, når man tager højde for den økonomiske krise, siger Ulrik Frederiksen, som sammen med den samlede hovedbestyrelse anbefaler et ja til aftalen og i øvrigt opfordrer alle medlemmer til at stemme.

– Det resultat, vi har opnået, er efter min mening det bedst mulige, og derfor anbefaler jeg, at medlemmerne stemmer ja. Og så er det i det hele taget vigtigt for Dansk Socialrådgiverforening, at folk giver deres mening til kende, understreger han.
Om sine forventninger til overenskomstforhandlingerne i 2013, siger Ulrik Frederiksen, at han håber, at der kommer mere gang i hjulene. Og er det tilfældet, vil Dansk Socialrådgiverforening gå efter mere, når der næste gang skal forhandles løn og arbejdsforhold på det offentlige område.

– Det er svært at spå om fremtiden, men overenskomstforhandlingerne vil helt afhænge af konjunkturerne. Vi har haft beskedne krav denne gang, så hvis den økonomiske udvikling bliver mere gunstig, vil vores forventninger til overenskomstforhandlingerne i 2013 vokse i takt med udviklingen, siger han.
 
Læs mere om overenskomstresultatet på www.socialrdg.dk/OK11.

Stem om OK11 og vind et gavekort


Når du stemmer deltager du automatisk i lodtrækningen om et gavekort på 250 kr.
Du får materiale til urafstemningen medio marts.
Du kan stemme via sms, hjemmesiden eller brev. Din stemme skal være modtaget senest 4. april kl. 24.

Hovedpunkter i overenskomstforhandlingerne


Kommunerne:
Socialrådgivere på grundløn 31 får et tillæg på cirka 2500 kroner årligt pr 1. januar 2012.
Funktionstillæg, som i dag gives til praktikvejledere og uddannelsesansvarlige skal også gives til socialråd-givere på grundløn 37.
ATP-bidraget forhøjes fra sats C til sats E for alle overenskomstansatte pr. 1.januar 2012.
Det tydeliggøres, at overenskomsten omfatter Cand. Soc.’er med en grunduddannelse som socialrådgiver.
Aftalen om lokale forhandlinger videreføres med de nuværende bestemmelser om for eksempel årlige forhandlinger. Der er dog ikke afsat midler til forlodsfinansiering i denne overenskomstperiode.

Regionerne:
Socialrådgivere på grundløn 31 får et tillæg på cirka 2500 kroner årligt pr 1. januar.
Socialrådgiverne på grundløn 37 får forhøjet deres pensionsbidraget til 14,28 procent  pr. 1. januar 2012.
ATP-bidraget forhøjes fra sats C til sats E for alle overenskomstansatte pr. 1.januar 2012.
Det tydeliggøres, at overenskomsten omfatter Cand Soc’er med en grunduddannelse som socialrådgiver.
Aftalen om lokale forhandlinger videreføres med de nuværende bestemmelser om for eksempel årlige forhandlinger. Der er dog ikke afsat midler til forlods-finansiering i denne overenskomstperiode.

Staten:
Alle midler er prioriteret til generelle lønforbedringer i 2012.

 

 

Følg med i OK11!

Du kan læse nyheder på vores hjemmeside om OK11.