Barns sygdom

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at betalt frihed ved barns sygdom nu også skulle gælde barnets 2. sygedag.

Du har således ret til helt eller delvist fri til at passe et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag.

Barnet skal være under 18 år og hjemmeværende.

Forældre kan dele de 2 dage mellem sig, således at den ene holder den første sygedag og den anden holder 2. sygedag.

2.sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af den første sygedag uanset hvilken ugedag det er.

Hvis dit barn har første sygedag en fredag, kan du altså ikke tage 2. sygedag om mandagen.

 


Aftalen

Cirkulære om aftale om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

 Download Cirkulæret
(015-08)

Din TR

Din tillidsrepræsentant kan bl.a. hjælpe dig med spørgsmål om løn og arbejdsmiljø.
Find TR

Konsulentbistand

Alle statslige arbejdspladser får rådgivning af konsulenterne Gunda Herlufsen, Kirsten Pihler og Sabine Follmann fra DS sekretariat.

Konsulentbistand