Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

Faggruppen -  stiftet i  2002 - består af DS-organiserede socialrådgivere ansat i institutioner / afdelinger,  hvis hovedarbejdsområde er rehabilitering / behandling af traumatiserede flygtninge eller som har faglig interesse indenfor området. Der er således tale om socialrådgivere ansat i forskellige typer af institutioner - kommunale, regionale, private og selvejende institutioner med overenskomst med regionerne.

Faggruppen består primo januar 2014 af cirka 80 medlemmer. For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening.

Faggruppens mål er:

  • at inspirere og hjælpe hinanden i udviklingen af den socialfaglige indsats i rehabiliteringen/behandlingen af traumatiserede flygtninge
  • at følge og debattere den socialpolitiske virkelighed og lovgivning for traumatiserede flygtninge og samarbejde med foreningen herom
  • at etablere særlig undervisning i det omfang denne ikke findes specialiseret nok i forhold til faggruppens behov  

Faggruppen har mindst to arrangementer om året, og der er generalforsamling i januar måned. Gruppens medlemmer bruger desuden hinanden til faglig sparring.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til emner til vores temadage eller drøftelse.

Vedr. temamøder/temadage og generalforsamling - se venligst nærmere i under punkterne Kalender inkl. tidligere arrangementer, Bestyrelsen og Referater.

Husk endvidere særskilt at tilmelde dig Mailinglisten.

I samarbejde med Integrationsfaggruppen er der etableret et lokalt københavnernetværk, som mødes cirka hver tredje måned.
 

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for faggruppen af tortur- og traumebehandlere.
Læs vedtægter (rev. 2014)