Faggruppen Sygehussocialrådgivere

Faggruppen af sygehussocialrådgivere i Dansk Socialrådgiverforening er en forsamling af engagerede praktikere, som brænder for at være med til at udvikle socialrådgiverfaget.

Faggruppen arrangerer en årlig to-dages konference med fagligt indhold og gode muligheder for at netværke på tværs af arbejdspladser og -områder.

Faggruppen tæller cirka 200 medlemmer, som er ansat på landets sygehuse. Her varetager de det socialfaglige arbejde omkring patienterne. De er ansat inden for både somatisk og psykiatrisk område.

For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjeninge. Det er gratis for medlemmer af DS.

Sygehussocialrådgivere arbejder på det enkelte sygehus, hvor de står til rådighed for patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale. Opgaverne er mange. De kan handle om at skabe overblik over en patients sociale situation, oplyse om mulighederne for at få tildelt offentlige ydelser, sikre støtte til de pårørende, formidle kontakt til patientforeninger, forsikringsselskaber, arbejdspladser, fagforeninger osv.

Sygehusenes sociale patienthjælpsarbejde udgjorde socialrådgiverfagets vugge tilbage i 1930'erne. Dansk Socialrådgiverforening - som dengang hed "Foreningen for Socialrådgivere uddannede ved Den sociale Skole, København" - holdt stiftende generalforsamling i kælderauditoriet på Københavns Kommunehospital. Det foregik i 1938.


 

Socialrådgivere på hospitalerne (januar 2010)
Om sygehussocialrådgivernes arbejde og de mange funktioner, de indgår i, som ikke kan undværes inden for somatikken og psykiatrien
 Læs pjecen

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for sygehussocialrådgivere.
Læs vedtægter

Socialhåndbogen

Lovguide for sygehus-
socialrådgivere

opdateres løbende af socialrådgiver-afd. på Gentofte hospital