Faggruppen Kvindekrisecentre

Faggruppen Kvindekrisecentre har cirka 85 medlemmer.

For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening. Det er gratis for medlemmer af DS.

Rapport: Fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst
Rapporten er et bidrag til debatten om fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde med voldsudsatte kvinder og børn både i krisecenterkontekst og i forhold til tilbuddet om kommunal familierådgivning. Rapporten er udfærdiget ud fra et socialrådgiverperspektiv og med udgangspunkt i målgruppens behov både under og efter endt ophold på et krisecenter. Socialrådgivere fra 29 krisecentre har deltaget. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem faggruppebestyrelsen, ”Socialrådgivere ansat på landets kvindekrisecentre” og Lokk Videns & Udviklingsgruppen ”Socialrådgivergruppen”.

Læs rapport

Læs rapportens bilag

 

Kontakt


Kontaktperson i Sekretariatet
Henrik Egelund
Tlf.: 33 38 61 70 / 40 18 25 17
Send e-mail til Henrik

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Vedtægter

Her finder du vedtæfterne (pdf.) for faggruppen Kvindekrisecentre
Læs vedtægter