Faggruppen Dagbehandling
af børn og unge

Vores faggruppe består af socialrådgivere, der arbejder inden for dagbehandlingsområdet. Dette vil typisk være på institutioner som familieværksteder, familiecentre, heldagsskoler og andre socialpædagogiske dagtilbud.

Vi er cirka 110 medlemmer i vores faggruppe. For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening. Det er gratis for medlemmer af DS.

Familiebehandling
Familiebehandling har de seneste år udviklet sig til at indeholde et bredt spekter af behandlings- og arbejdsmetoder. Udover samtaler med den samlede familie, forældrene og børnene arbejdes der også med at tage udgangspunkt i konkrete aktiviteter med familien. Derudover inddrages både det personlige og professionelle netværk i arbejdet. Mange institutioner har desuden etableret gruppetilbud til både børn og voksne.

På heldagsskoler arbejdes der - udover skoledelen og det pædagogisk støttende arbejde - også med samtaler med og behandling af hele familien. På mange af dagbehandlingsinstitutionerne foregår arbejdet oftest i tværfaglige teams med andre faggrupper som pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker eller lignende.

Temadag - generalforsamling
Hvert år holder vores faggruppe en temadag, hvor alle vores medlemmer inviteres. Vi prioriterer at invitere oplægsholdere, der kan give os et foredrag med et fagligt relevant og aktuelt indhold som input til det daglige behandlingsarbejde.

På denne temadag holdes også faggruppens årlige generalforsamling. Her bliver der blandt andet diskuteret den socialpolitiske udvikling på vores område, hvad der sker af tiltag i DS på området, og hvordan vi forholder os hertil som faggruppe.

Herudover vælger vi vores bestyrelse og drøfter ideer til bestyrelsens prioriteringer det kommende år. Temadag og generalforsamling bliver annonceret i Socialrådgiveren.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den mødes et par gange årligt. Derudover arbejdes via mail. Bestyrelsen arbejder med og forholder sig til, hvad der sker på området:

  • Samarbejde med DS omkring høringssvar i forbindelse med lovforslag.
  • Deltagelse i DS' øvrige aktiviteter på området.
  • Deltagelse i fælles møder med de andre faggrupper i DS-regi inden for børne- og ungeområdet.
  • Drøftelse af aktuelle socialpolitiske emner og udveksling af erfaring mellem DS centralt og praksis.
  • Planlægning af vores årlige temadag/generalforsamling.
  • Deltagelse i relevante møder og konferencer som eksempelvis Socialrådgiverdage, Landskonferencen for Dagbehandling m.m.

Vi har forholdt os til specifikke emner - eksempelvis har vi lavet en mindre lønundersøgelse blandt vores medlemmer.

Hvis du har nogle spørgsmål, eller er interesseret i at høre mere om os, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Meld dig ind i faggruppen

Hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Vedtægter for faggrupper

Her finder du en standardvedtægt for faggrupper.
Læs standardvedtægt