Socialrådgiveren nr. 18 - 2009

22. oktober 2009

Hjertelig velkommen på linjen ...
Daglige telefonopkald, sms’er, hjemmebesøg og ture i skoven. Det er nogle af de indledende manøvrer i socialrådgiver David Nørgaard-Trabergs indsats for at få fat i de unge i Gellerupparken, som ingen andre har fat i. Cirka 20 sager har han af gangen – flere er der ikke tid til.
Læs mere


Fra fængselscelle til HF
På et lille halvt år er det lykkedes 19-årige Tony at vende sit liv på hovedet. Fra kriminalitet og en 9. klasse med 6 i snit er han nu begyndt på HF. Det afgørende skub fik han fra en socialrådgiver i Jobcenter Vest.
Læs mere


Når omvejen er lang
I Århus har to ud af fire jobcentre en særlig indsats for unge, der ikke umiddelbart kan sendes i arbejde. Beskæftigelseschef Vibeke Jensen ser det som et skridt på vejen for de unge på kanten.
Læs mere


Nej til fodlænker og økonomisk pisk til teenagere
Dansk Socialrådgiverforening roser regeringen for gode forslag til at forebygge ledighed blandt unge, men er skuffet over, at regeringen også har fokus på straf – og dermed ignorerer ekspertviden.
Læs mere


Samtaler og arbejdsro sætter skub i sygedagpengesager
Personlige samtaler med borgerne, fælles faglig linje og arbejdsro kendetegner de kommuner, hvor sygemeldte borgere kommer hurtigst ud på arbejdsmarkedet igen. Det viser en ny undersøgelse fra KREVI.
Læs mere


I Holland blæser man på reglerne
En sagsbehandler hedder jobcoach, og loven må gerne brydes, så længe det bringer borgerne tættere på et arbejde. Sådan gør man i Holland.
Læs mere


Socialrådgiverdage 2009
Over 800 socialrådgivere og socialrådgiverstuderende rankede ryggen og satte den faglige selvtillid i centrum, da de mødtes til Socialrådgiverdage 2009 under overskriften “Faglighed up front!”.
Læs mere


Socialrådgivere får arbejdsmiljøtelefon
Medlemmer kan få råd til at løse deres arbejdsmiljøproblemer gennem Dansk Socialrådgiverforenings nye hotline og brevkasse.
Læs mere


Bureaukrati æder tiden fra udsatte skoleelever
Selv om stadig flere folkeskoler har indset, at socialrådgivere er en fornuftig investering i forhold til at fastholde flest mulige elever, så lider det forebyggende sociale arbejde under et stort papirarbejde.
Læs mere


De hjemløse kan ikke nøjes med en bolig
SFI har netop færdiggjort sin anden kortlægning af de hjemløse i Danmark, og den viser en uændret situation i forhold til den tidligere, to år gamle optælling. Det skal samfundet ikke acceptere, mener sekretariatslederen i De Hjemløses Landsorganisation.
Læs mere


Debat
Læs debat
 

Det næste er vel revselsesretten
Læs leder

 

Læs hele bladet

Socialrådgiveren nr. 18 - 2009