Aftale om trivsel og sundhed

Ved OK-08 blev der for første gang indgået en særlig rammeaftale om Trivsel og sundhed på de offentlige arbejdspladser. Aftalerne på KL- og RLTN-områderne kan findes i Faglig Håndbog under temaet ’Generelle ansættelsesvilkår’.

På det statlige område indgår de nye bestemmelser om trivsel og sundhed i Samarbejdsaftalen.

Det er MED-udvalget som har til opgave at lave de lokale retningslinjer for emnerne i aftalen: bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremmeinitiativer, sygefraværsstatistik, sygefraværssamtaler, stresshåndtering samt vold, mobning og chikane.

Fællesvejledninger
 

Arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne udgiver fællesvejledninger til den nye aftale. Foreløbig er der udgivet følgende vejledninger:

Regioner:

 RLTN og KTO Vejledning om Trivsel

 RLTN og KTO Vejledning om Vold, Mobning og Chikane

RLTN og KTO Vejledning om sundhedsfremme

RLTN og KTO Vejledning om sygefravær

Kommuner:

KL og KTO Vejledning om Undgå Vold, mobning og chikane

KL og KTO Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Staten:

Personalestyrelse og CFU Vejledning om Sygefravær - en fælles udfordring

Personalestyrelsen og CFU: Vejledning om Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning

 

Vejledninger fra arbejdstagerorganisationerne
 

FTF og OAO laver supplerende vejledninger til aftalen om trivsel og sundhed. Foreløbig er der kommet følgende vejledninger: 

FTF & OAO: Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner

 

Hoved-MED-udvalgets opgaver (kommuner og regioner)
 

 • Skal aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger.
 • Skal aftale retningslinjer vedrørende sundhed. Retningslinjer skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Disse skal evalueres med passende mellemrum.
 • Ledelsen skal i tilknytning til kommunens budgetbehandling redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
 • Skal aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler.
 • Skal sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Skal sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Det lokale MED-udvalgs opgaver (kommuner og regioner)
 

 • Skal aftale retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær i institutionen.
 • Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg.
 • Skal aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV). Såfremt arbejdsmiljøarbejdet ikke varetages af MED-udvalget drøftes handlingsplaner i arbejdsmiljøudvalget.
 • Skal afhængig af beslutning i hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Skal afhængig af beslutning i hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.


 


Regler og aftaler
» Find KL-RLTN-aftalerne om Trivsel og Sundhed i Faglig Håndbog
» Læs statens aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner