Faggruppen Alkoholbehandlere

Alkoholbehandlere er især ansat i kommuerne - cirka 85 procent. 11 procent er ansat i det private og 4 procent i regionerne. 

Faggruppen har cirka 120 medlemmer. Formålet med faggruppen er at følge udviklingen inden for faget med speciel fokus på alkoholbehandling og på relaterede emner. I den sammenhæng vil faggruppen forsøge at formidle ny og anden viden inden for området.

Vi sætter fagligheden højt og gør det i praksis ved at holde os velinformerede blandt andet ved at holde relevante temadage, hvor der er kvalificerede undervisere inden for vores felt.

Derudover er vi opmærksomme på temaer i pressen omkring alkohol. Ved at skrive indlæg til dagspressen og Socialrådgiveren hjælper vi med at påpege forskellige problematikker og på den måde skabe opmærksomhed om vores fag.

For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening. Det er gratis for medlemmer af DS.

Bestyrelsen består af fem personer, og der holdes bestyrelsesmøder cirka fire gange årligt, hvor vi drøfter relevante emner, udvikling osv. Ud fra dette bliver vi enige om, hvilke emner der skal på temadagen.

Faggruppen lægger stor vægt på den faglige del og på at blive enige om og være fælles om både de praktiske ting og de beslutninger, der tages. Ikke mindst lægger vi vægt på det faglige fællesskab, der opstår ved at kunne drøfte forskellige emner og problematikker ved møderne.

Og så skal det også gerne være både rart, sjovt og givende at være sammen. Det lykkes faktisk.

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Vedtægter for faggrupper

Her finder du en standardvedtægt for faggrupper.
Læs standardvedtægt