Faggruppen Børne- og ungdomspsykiatri

Faggruppen består af socialrådgivere ansat ved børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på landets hospitaler samt andre socialrådgivere med interesse for området.

Vi er 122 medlemmer af faggruppen. Socialrådgivere ansat i børne- og ungdomspsykiatrien indgår i undersøgelses- og behandlingsarbejde og bidrager med en socialfaglig vinkel i det tværfaglige forum bestående af blandt andet børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, pædagoger og sygeplejersker.

Der er ansat socialrådgivere i ambulatorier, dag- og døgnafsnit samt i åbne og lukkede afsnit.

For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening. Det er gratis for medlemmer af DS.

Faggruppen arrangerer årligt et to-dags seminarium, der så vidt muligt er placeret et sted centralt i landet. Faggruppen har en bestyrelse bestående af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling, som holdes i forbindelse med seminariet.

Bestyrelsen mødes tre til fem gange om året, og hovedopgaven er at arrangere faggruppens årlige seminarium og generalforsamling, som finder sted i slutningen af august. Temaet for seminariet tager udgangspunkt i ønsker fra medlemmerne ved det forrige års seminar, hvorfor evalueringen på faggruppeseminariet vægtes højt.

Derudover bidrager bestyrelsen til besvarelse af høringssvar til DS i forbindelse med lovforslag.

Udover dette er der altid mulighed for, at den siddende bestyrelse kan påtage sig andre opgaver alt efter tid, lyst og engagement.

Årshjulet (til højre) skal ses som et arbejdsredskab for bestyrelsen og et indblik i bestyrelsesarbejdet for faggruppens medlemmer.

Meld dig ind i faggruppen

Læs trin for trin, hvordan du bliver medlem af faggruppen.
Sådan bliver du medlem

Bestyrelsens årshjul

Her kan du se bestyrelsens årsjul (pdf.)
Årshjul

Vedtægter for faggrupper

Her finder du en standardvedtægt for faggrupper.
Læs standardvedtægt