Socialrådgiveren nr. 4 - 2006

22. februar 2006

Somaliere fylder hjemløseinstitutionerne
Somaliske mænd fylder stadig mere på de københavnske herberger. De fleste gemmer på langt større problemer, end man umiddelbart får indtryk af, som følge af krigstraumer.
Læs mere


Somaliske mænd mere pressede end kvinderne
Mandlige flygtninge fra Somalia har meget sværere vilkår end kvinderne i Danmark. Det bør det sociale system være opmærksom på, mener psykiater Fatuma Ali.
Læs mere


Konservativ kovending
De Konservative vil nu alligevel bevare kontanthjælpsloftet og den særligt lave ydelse for unge sindslidende. Løsningen for de unge er at komme i arbejde, mener socialordføreren, Tom Behnke.
Læs mere


Pårørende til kriminelle svigtes
Skyld, skam, savn og svigt – og omgivelsernes fordomme. Der er mange følelser i spil, når et familiemedlem viser sig at være kriminel.
Læs mere


HK eller ej?
»HK vil gerne. Det er jer, som skal finde ud af, om I vil.« Kim Simonsen, HK/Kommunal kaldte en spade for en spade på det første af en række debatmøder om fusion eller ej. Sammen med Henning Breinholt tog han livtag med både tilhængere og modstandere
Læs mere


Visioner? Så lad gå da!
En invitation fra HK-Kommunal til at diskutere visioner for en fusion bragte hovedbestyrelsen i et dilemma: De fleste medlemmer er nemlig imod en fusion.
Læs mere


En social kanon

Er der ”værker” inden for det sociale område, som har vist sig at have værdi, der rækker ud over den helt konkrete sammenhæng, de blev skabt i?
Læs mere


DS med i kulegravning
DS inviteret med i en ny kulegravning af kontanthjælpsområdet, som Beskæftigelsesministeriet har iværksat.
Læs mere


Sektion for selvstændige
De selvstændige ønsker at organisere sig i en sektion i Dansk Socialrådgiverforening. Formålet er blandt andet at blive mere synlig.
Læs mere


Debat
Læs debat


DF er redningsplanke for unge psykisk syge
Læs leder

Socialrådgiveren nr. 4  - 2006