Socialrådgiveren nr. 14 - 2006

23. august 2006

Livet som socialrådgiver i England
Knap 50 af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer arbejder uden for Danmarks grænser, heraf en håndfuld i England. Socialrådgiveren besøgte to af dem i London og fik to meget forskellige bud på, hvad tilværelsen som social worker kan byde på.
Læs mere


Socialrådgiver i lægepraksis en succes
I et lægehus i København sidder en socialrådgiver og hjælper lægerne med at afklare patienter med sociale problemer. Det er en vind-vind-situation både for lægerne, patienterne og det sociale system, vurderer læge Hans Christian Møller.
Læs mere


Fagligheden går fløjten
Hovedbestyrelsen mangler visioner, regionaliseringen var en fejl, og DS bør sætte tæring efter næring. Det mener fusionsmodstanderen Ole Carlsen, der er en ivrig debattør på DS’ hjemmeside.
Læs mere


Skaber længere ventetid for udsatte børn
Nye krav i anbringelsesreform skaber større arbejdspres. I Århus er resultatet stressede socialrådgivere og længere ventetid for udsatte børn. Statens økonomiske kompensation – DUTmidlerne – står ikke mål med de nye krav.
Læs mere


Kommuner tøver med at bruge DUT-midler
Selv om kommunerne opnormerer børn- og unge-området, svarer det ikke altid til det øgede arbejdspres forårsaget af anbringelsesreformen, vurderer faggruppe-formand.
Læs mere


Kommuner bedre til børnesager
Ny rapport viser, at kommunerne generelt er blevet bedre til at arbejde med udsatte børn, men paragraf 38-undersøgelserne halter stadig – primært på grund af for stort arbejdspres.
Læs mere


DS’er i spidsen for Europas socialarbejdere
Hovedbestyrelsesmedlem Nicolai Paulsen er valgt som præsident for den europæiske region af IFSW.
Læs mere


Kan de også lave socialt arbejde i Brasilien …?
1500 socialarbejdere fra hele verden deltog i IFSW-konference. Det er provinsialisme snarere end realitet, hvis man i Danmark tror, at vi ikke i udlandet kan finde inspiration til at udvikle også vores sociale arbejde.
Læs mere


”Universitetssocialkontor” – giver det mening?
Hvorfor har Danmark ikke et universitets-socialkontor ligesom sundhedssektoren har universitetshospitaler, så forskning kan indgå i udvikling af praksis? Social forskning i Danmark er tilbagestående i forhold til de øvrige nordiske lande.
Læs mere


Debat
Læs debat


Forebyggelse frem for tvang
Læs leder 
 

Socialrådgiveren nr. 14 - 2006