Hvem vælger hvem til hvad i DS, 2006?

Socialrådgiveren nr. 15, 6. september 2006

Ifølge DS’ love er den politiske ledelse på valg hvert andet år i lige år. Nedenfor kan du se, hvem der vælger hvem til hvad i forbindelse med urafstemningsvalg og regionale generalforsamlinger. Hertil kommer de politiske poster, hvortil studerende, seniorer og ledere udpeger medlemmer til faste pladser. Disse poster er ikke nævnt nedenfor:


Formand og næstformand
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer, seniormedlemmer og studentermedlemmer

Hvordan vælges? Ved urafstemning. Hvis du er stemmeberettiget, modtager du et brev om det 4. oktober

Hvordan kandideres? Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Ønsker du at kandidere skal du udfylde formularen på www.socialrdg.dk/hb-valg. Du kan også indsende et opstillingsgrundlag på max. 1/3 side i Socialrådgiveren, svarende til 1500 anslag til: Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, Toldbodgade 19A, postboks 69, 1003 København K., eller på e-post til ds@socialrdg.dk


Tre regionsformænd
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i regionen

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer, seniormedlemmer og studentermedlemmer i regionen

Hvordan vælges? Ved urafstemning. Hvis du er stemmeberettiget, modtager du et brev 4. oktober

Hvordan kandideres? Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Ønsker du at kandidere skal du udfylde formularen på www.socialrdg.dk/hb-valg. Du kan også indsende et opstillingsgrundlag på max. 1/3 side i Socialrådgiveren, svarende til 1500 anslag til: Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, Toldbodgade 19A, postboks 69, 1003 København K., eller på e-post til ds@socialrdg.dk


Syv øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer

Hvordan vælges? Ved urafstemning. Hvis du er stemmeberettiget, modtager du et brev om det 4. oktober.

Hvordan kandideres? Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Ønsker du at kandidere skal du udfylde formularen på www.socialrdg.dk/hb-valg. Du kan også indsende et opstillingsgrundlag på max. 1/3 side i Socialrådgiveren, svarende til 1500 anslag til: Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, Toldbodgade 19A, postboks 69, 1003 København K., eller på e-post til ds@socialrdg.dk


Mindst ti regionsbestyrelsesmedlemmer i hver af de tre regioner
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i regionen.

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer i regionen

Hvordan vælges? På de tre regionale generalforsamlinger 6. og 7. oktober.

Hvordan kandideres? Der vil være opstillingsprocedurer på de tre regionsgeneralforsamlinger.
Læs mere på www.socialrdg.dk/regioner

79 medlemmer af repræsentantskabet, fordelt på de tre regioner
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i regionen

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer i regionen

Hvordan vælges? På de tre regionale generalforsamlinger 6. og 7. oktober.

Hvordan kandideres? Der vil være opstillingsprocedurer på de tre regionsgeneralforsamlinger.
Læs mere på www.socialrdg.dk/regioner


Intern kritisk revisor
Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer

Hvem kan stemme? Repræsentantskabet

Hvordan vælges? På repræsentantskabsmødet i november 2006

Hvordan kandideres? På repræsentantskabsmødet i november 2006


Ekstern teknisk revisor
Hvem kan kandidere? Statsautoriserede revisionsfirmaer

Hvem kan stemme? Repræsentantskabet

Hvordan vælges? På repræsentantskabsmødet i november 2006

Hvordan kandideres? På repræsentantskabsmødet i november 2006