Regionsbestyrelser

DS' tre regioner har hver en bestyrelse, der består af

  • formand (valgt ved urafstemning, også hovedbestyrelsesmedlem)
  • to studentermedlemmer valgt af de studerende
  • mindst 10 ordinære bestyrelsesmedlemmer valgt på regionsgeneralforsamlingen

Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for regionens aktiviteter.

Region Nords bestyrelse

Region Syds bestyrelse

Region Østs bestyrelse