Socialrådgiveren nr. 19 - 2006

8. november 2006

I dialog med jer
Fagbladet Socialrådgiveren har ændret udseende
Læs mere


Storbyernes socialrådgivere går ned
I Århus og København er socialrådgivernes sygefravær voldsomt stigende og nu tæt på en måned om året – i gennemsnit. I Aalborg er det lykkedes at knække kurven. Ifølge tillidsrepræsentanten dog kun midlertidigt.
Læs mere


Familiehuse spares væk
Sparekrav betyder, at familiehusene i Århus skal lukke. Flere af de familier, som er i behandling, risikerer at få anbragt deres barn som følge af besparelserne, vurderer socialrådgiver.
Læs mere


Med flygtninge som brændpunkt
I over 16 år har flygtninge været omdrejningspunktet for distriktschef Birte Bøgh. Hun er endt i et job, hvor hun sælger Dansk Flygtningehjælps viden og indsigt til kommunerne.
Læs mere


Frygter tvungen fusion
De sociale højskoler frygter, at de bliver tvunget ind i de store professionshøjskoler, som regeringen vil etablere landet over. De vil hellere tilknyttes universiteterne for at styrke uddannelsen og forskning i socialt arbejde.
Læs mere


Faget formuleret i en enkelt sætning
Hvor står socialrådgiverne på landkortet i 2010 sammenlignet med, hvor vi står i dag? Det er blot et af kernespørgsmålene på vejen mod at udforme en professionsstrategi – og første skridt tages på repræsentantskabsmødet i november.
Læs mere


Proces lige så vigtig som produkt
Hovedbestyrelsen gav grønt lys til at fortsætte arbejdet med en professionsstrategi.
Læs mere


DS’ synlighed har det bedre
Når medlemmerne efterlyser synlighed, mener de, DS skal sørge for at komme i pressen. Og når politikerne “er på”, skal de servere deres budskaber tydeligere – helst med fokus på socialrådgivernes arbejdsvilkår.
Læs mere


Ledersektionens generalforsamling
Socialrådgivere er fødte ledere
Læs mere


Kommunerne svigter...
62 gange det seneste halvandet år har ordene ”Kommunerne svigter…” prydet en overskrift i en af landets aviser.
Læs mere


Debat
Læs debat


Kulegravningsrapport er ren lystlæsning
Læs leder 
 

Socialrådgiveren 19-2006