Socialrådgiveren nr. 6 - 2009

19. marts 2009

Alle æggene i samme kurv
Fra 1. august ligger alle æggene i samme kurv, når jobcentrene bliver kommunaliseret. Her er både optimisme og stor skepsis blandt socialrådgiverne over at skulle overtage den statslige del af butikken.
Læs mere


Socialrådgiver afhjælper stress
I Vejle kommune har man ansat konsulenter til at tage sig af trivslen og sundheden. En af dem er socialrådgiver Hanne Kirstein. Hun bruger en stor del af sin tid på samtaler med medarbejdere, som føler sig pressede. Hver tiende er socialrådgiver.
Læs mere


Bisidder sikrer barnets perspektiv
En børne-bisidder kan sikre, at barnet bliver hovedperson i sin egen sag. Derfor har Børns Vilkår oprettet et landsdækkende bisidderkorps.
Læs mere


Socialforvaltningens identitetskrise
Vi hører meget om sagstal i forvaltningen, men meget lidt om de mange organisatoriske og politiske målsætninger, som betyder, at socialrådgivere har mange modstridende værdier at skulle leve op til, og som kan skabe en faglig identietskrise.
Læs mere


Ny socialrdg.dk
Fredag den 13. marts lancerede vi i Dansk Socialrådgiverforening en ny hjemmeside.
Læs mere


Max vanskeligt at rehabilitere
Nyt fra Tortur- og Traumefaggruppen
Læs mere
 

"Svært at inddrage borgeren i sagsbehandlingen"
Borgernes retssikkerhed og ret til inddragelse i sagsbehandlingen er fundamentale principper i moderne socialt arbejde. Men det er stadig sværere at håndtere i praksis, siger Ingelise Bech Hansen, der er lektor og cand. jur. på Den sociale Højskole i Odense.
Læs mere


Debat
Læs debat


140.000 er afhængige af alkohol
Læs leder

Læs hele bladet

Socialrådgiveren nr. 6-2009