Mindre stress med nyt it-redskab

Socialrådgiveren nr. 21, 12. december 2007

Jobcenter Odense har udviklet et nyt it-system til at lette de administrative byrder. Og systemet sikrer, at lovkrav overholdes.

Af Susan Paulsen

- Det har gjort mit arbejde mindre stressende, fordi jeg ikke hele tiden skal huske på, om jeg har husket det hele. Alle de papirer, der skal sendes ud til de forskellige parter, bliver automatisk printet ud, når jeg er færdig med samtalen med borgeren. Mine kolleger og jeg oplever, at vi har fået et brugbart redskab, som letter os for noget af tastearbejdet.

Sådan siger tillidsrepræsentant Berit Wolff-Hald på Jobcenter Øst i Odense Kommune om det nye it-redskab MultiMatch, som socialrådgiverne har haft glæde af i knap et år. It-løsningen sørger selv for, at alt bliver dokumenteret og registereret i hver enkelt sag og nøjes altså ikke blot med at minde socialrådgiverne om, at de skal registrere og dokumentere.

Man skal holde tungen lige i munden for at følge med, når Berit Wolff-Hald forklarer, hvorfor MultiMatch er et godt redskab.

- Når vi laver et MultiMatch, så er det vores journalnotat, og jeg skal ikke selv oprette andre dokumenter. Det sker automatisk. Tidligere skulle vi skrive “i henhold til den og den paragraf”, men systemet finder selv den paragraf, vi skriver ud fra. Når vi for eksempel har besluttet, at borgeren skal i aktivering, så klikker jeg ind på “jobplan”, og så åbnes et helt nyt dokument, som hedder “jobplan”, og da er den pågældende borgers eventuelle barrierer og ressourcer kopieret over fra journalnotatet, så jeg ikke skal skrive det igen. Det jeg skriver i jobplanen bliver automatisk kopieret til min journal, og det bliver også overført til Arbejdsmarkedsstyrelsens portal.

Og Berit Wolff-Hald fortæller videre:

- Når jobplanen er færdig, bliver der automatisk printet en version ud til borgeren, hvor der er flere lovparagraffer, som borgeren skal skrive under på. Og der kommer også et henvisningsskema ud og et styrebilag, som viser, hvilken paragraf den pågældende skal have udbetalt penge fra.

Hun pointerer, at det nye system ikke betyder, at hun kan nå flere sager end tidligere.

- Vores arbejde er blevet mere effektiviseret, og på den måde bliver der mere tid til borgerne. Jeg vil dog skyde på, at vi alligevel bruger ca. 75 procent af tiden til administration.

Socialrådgiver bag design
Konsulent i Odense Kommune, Per Morsing, som er uddannet socialrådgiver, er primusmotor i udviklingen af MultiMatch. Grundtanken er at udvikle et system, som er direkte sagsunderstøttende. Det betyder blandt andet, at systemet skal sikre, at alle lovkrav og ledelseskrav overholdes i sagsbehandlingen.

- Lovgivningen er blevet så kompliceret, at socialrådgiverne er nødt til at have hjælp til at komme rigtigt igennem en sag. Både af retssikkerhedsmæssige årsager, men også for at kunne løse opgaven hensigtsmæssigt. Jo flere oplysninger der bliver overført automatisk, jo færre fejl bliver der. Vores mål er, at sagsbehandlerne kun skal være i ét it-redskab, da det ikke er rimeligt, at man som sagsbehandler skal sidde med et spindelvæv af systemer foran sig. Derfor skal vi, der udvikler redskabet, både have en faglig forståelse af lovgivningen, men vi skal også have en faglig fornemmelse af, hvad der sker ude ved skrivebordene hos socialrådgiverne.

Senest har det været fremme, at nogle af landets jobcentre fusker med falske datoer på samtaler med ledige for at sikre refusion fra staten. På spørgsmålet om hvorvidt den nye it-løsning er en garanti imod fusk, svarer Per Morsing:

- Man kan snyde ethvert system. Men bruger man MultiMatch, så er alt det, man skriver, koblet til journalnotatet, og derved vil man snyde så meget, at det vil ligne rent dokumentfalsk at gøre det.


Fakta om MultiMatch
Odense Kommune udvikler MultiMatch i partnerskab med firmaet Medialogic A/S.

MultiMatch-tankerne opstod tilbage i midten af 1990’erne i kommunens beskæftigelsesafsnit i Vollsmose – med socialrådgiver Per Morsing i spidsen. Og lang tid før der blev lovgivet om de fem match-kategorier, blev kategorierne udviklet og brugt i Vollsmose.

Hidtil har Odense Kommune været alene om at anvende MultiMatch, men programmet vil nu blive lanceret via Medialogic A/S.

For yderligere oplysninger kontakt konsulent Per Morsing . Eller læs mere på www.medialogic.dk