Overblik, etik og systematik

Socialrådgiveren nr. 6, 19. marts 2008

Socialrådgivere har gode forudsætninger for at videreuddanne sig til forskere, mener lektor Lars Uggerhøj fra Aalborg Universitet.

Af Susan Paulsen

- En forskningsproces består af etiske overvejelser fra start til slut. Man kan sige, at mennesker, der lige som socialrådgivere, har fået etiske overvejelser ind på rygmarven, har en styrke i forhold til at arbejde forskningsmæssigt.

Sådan siger Lars Uggerhøj, lektor og ph.d. i socialt arbejde på Aalborg Universitet og studieleder på kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Han blev selv uddannet socialrådgiver i 1978 og vurderer, at socialrådgivere generelt har gode forudsætninger for at videreuddanne sig til forskere.

- Det ligger implicit i det at være socialrådgiver, at man er vant til at arbejde systematisk, og det har man også brug for i en forskningsproces. Og socialrådgivernes koordinatorrolle kræver overblik, hvilket også er meget gavnligt i en forskningsproces.

Som forsker spiller man flere forskellige roller, og også her fremhæver Lars Uggerhøj socialrådgivernes styrke:

- Socialrådgivere er vant til at tackle dobbeltroller, i kraft af at de både er myndigheds- og omsorgsperson, og de er vant til at evne flere ting på samme tid. Som forsker har du også flere evner i spil. Du skal være god til at tale med folk, til at etablere et godt samarbejde, til at sætte dig ind i andres verden, til at forstå og respektere forskellige menneskers syn på en problemstilling, til at formidle dine resultater og ofte være med til at omsætte dem til konkret socialt arbejde.

- Hvad betyder det for din forskning, at du er uddannet socialrådgiver?

- Det er en stor fordel for mig at have en socialrådgiverterminologi, når jeg skal interviewe enten socialrådgivere eller brugere af det sociale system. Jeg kan snakke med socialrådgiverne om metoder eller om både at være myndighedsudøver og omsorgsperson, da jeg har prøvet det på min egen krop. Den insider-viden, jeg har med mig som praktiker, er utrolig central for tilbageformidlingen af mine undersøgelser. Jeg ved, hvad der tricker fagligt og kan sætte det ind i en socialrådgiver-kontekst.

Lars Uggerhøj har pligt til at forske 40 procent af sin arbejdstid. Han forsker bl.a. i brugernes erfaringer og bruger-involvering, men også i børn- og ungeområdet.