Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du i den udstrækning det kan lade sig gøre tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.

For socialrådgivere er en kompetencegivende uddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.

Med en kompetencegivende uddannelse forbedrer du dine muligheder for højere løn og dine muligheder for at søge og få nyt job.

» Diplomuddannelser
Diplomuddannelser er på niveau med mellemlange videregående uddannelser.

» Masteruddannelser
Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser, og på niveau med en længerevarende videregående uddannelse.

» Kandidatuddannelse
Socialrådgivere har mulighed for at tage Den Sociale Kandidatuddannelse.