Arbejdsskader

Få overblik over AMiR's og TR’s opgaver i forhold til arbejdsskader på arbejdspladsen.


» Farlige situationer og akutte skader

» Guide til håndtering af ulykker

» TR og AMiR’s rolle

» Arbejdspladsens retningslinjer


Farlige situationer og akutte skader

Farlige situationer og akutte skader kan f.eks. være et overfald, en reol der er væltet, et fald på en trappe, brand, et psykisk sammenbrud på grund af stress, udbrændthed, mobning, osv.

Fysisk eller psykisk skade på personen betragtes som en arbejdsskade.


Guide til håndtering af ulykker

Arbejdspladsen bør have en handlingsplan for ulykker. Normalt er det en leders opgave at agere i forhold til ulykker. I dennes fravær er det sikkerhedsrepræsentantens opgave.

Handlingsplanen bør beskrive, hvem der gør hvad, hvis ulykken sker. Udover de ting, man altid skal gøre såsom at tilkalde hjælp og yde førstehjælp, skal man blandt andet også vurdere, om der er brug for akut psykisk førstehjælp, og om man skal tilkalde Arbejdtilsynet.

TR og AMiR’s rolle

Anbefal medlemmet at sygemelde sig minimum én dag. Ellers er der risiko for at skaden ikke bliver vurderet til at være en arbejdsskade.

Informer klubben/afdelingens medarbejdere og giv dem mulighed for at få læsset bekymringerne af.

Kontakt DS-regionen (informer om begivenhederne, bed evt. om hjælp).

Orientér DS-regionen om sygemeldingen. Regionen sender materiale til den sygemeldte til anmeldelse af arbejdsskaden, da de praktiserende læger ofte ikke lever op til deres forpligtelse om at anmelde alle formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Følg op på, om arbejdspladsen anmelder arbejdssskaden til Arbejdstilsynet og evt. til politiet.

Den sygemeldte skal sende en kopi af anmeldelsen til Arbejdstilsynet til DS (bruges til DS’ statistik om arbejdsskader).

Arbejdspladsens retningslinjer

Undersøg og anvend arbejdspladsens retningslinjer for ulykker, skader og sygefravær.

Sikkerhedsrepræsentanten har sammen med lederen pligt til at følge op på situationen med en analyse af ulykken og tilpasning af forebyggelsen, sådan at man så vidt muligt forhindrer, at det sker igen.
 

Mere om arbejdsskader

Du kan læse mere om arbejdsskader og anmeldelse af arbejdsskade på arbejdsmiljøsiderne.

Arbejdsskader