Hvordan synes du selv det går?

Socialrådgiveren nr. 15, 10. september 2008

Der er både overensstemmelse, men også gab mellem sagsbehandlernes ønsker om, hvordan det gode arbejde kunne se ud og så den virkelighed, de arbejder i. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse fra projekt Den Attraktive Arbejdsplads.

Af Tina Juul Rasmussen

Selvom sagsbehandlerne gennemgående er glade for deres arbejdsplads, er der stadig god plads til forbedringer. Det viser en mindre spørgeskemaundersøgelse, som projekt Den Attraktive Arbejdsplads har gennemført i de 12 kommuner, som deltog i projektet.

For eksempel vægter 97 procent af sagsbehandlerne højt, at kmpetencefordelingen er hensigtsmæssig, og hele 98 procent ønsker gennemskuelige arbejdsgange. 78 procent af sagsbehandlerne oplever, at arbejdspladsen faktisk har klarhed om kompetencefordelingen, mens det kniber mere med de gennemskuelige arbejdsgange: Kun 40 procent af sagsbehandlerne oplever, at kommunen har det. Det kan måske også forklare, hvorfor kun godt hver fjerde sagsbehandler oplever, at kommunen har effektive arbejdsgange.

Arbejdsbelastningen er for stor
Forskellen mellem, hvad sagsbehandlernes lægger vægt på, og virkelighedens verden, er dog langt større, når det gælder oplevelsen af arbejdsbelastningen. En passende arbejdsbelastning er vigtigt for 98 procent af sagsbehandlerne. Men kun 16 procent oplever, at arbejdsbelastning rent faktisk er passende, mens halvdelen oplever, at den ikke er.

Derimod er der nogenlunde sammenfald mellem ønsker og virkelighed, når det gælder muligheden for selv at tilrettelægge sit arbejde. Alle sagsbehandlere har svaret, at det er vigtigt for dem selv at kunne tilrettelægge arbejdet i hverdagen. Og 86 procent oplever faktisk, at de i høj grad kan det.

Flere svar afslører også en forskel i optikken mellem ledere og medarbejdere på de samme spørgsmål. F.eks. oplever kun 58 procent af sagsbehandlerne, at de får feedback fra deres leder, mens lederne selv mener, de gør det noget bedre. Hele 80 procent svarer, at de oplever at give deres medarbejdere feedback


Test
Hvor attraktiv er din arbejdsplads?
 

  • Oplever du, at den måde, som I har valgt at organisere arbejdet på i din afdeling, alt i alt er hensigtsmæssig for at have en attraktiv og god arbejdsplads?
  • Har du mulighed for at udvikle dig fagligt i dit arbejde, herunder mulighed for opkvalificering af længere eller kortere varighed?
  • Oplever du, at din leder tager ansvar for, at dit arbejde kan udføres indenfor normal arbejdstid, hvis du rejser spørgsmålet?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som kan hjælpe dig med at få svar på spørgsmålet: Hvor attraktiv er din arbejdsplads?

Afhængig af hvad du svarer, kan du være heldig at få bonus: “Din arbejdsplads er helt fantastisk og kan nærmest ikke bliver bedre!” Eller i værste fald: “Du bør overveje at søge et andet arbejde.” Beroligende kan vi sige, at der imellem de to yderpunkter findes en række nuancerede svar, som du kan diskutere med dine kolleger, tillidsrepræsentant eller leder.